పశ్చిమ గోదావరిలో టీడీపీ తుడిచిపెట్టుకుపోయినట్టేనా?

అసలే తీవ్ర సంకటంలో ఉన్న ఏపీ ప్రధాన ప్రతిపక్షం .. టీడీపీకి గోరుచుట్టుపై రోకలిపోటులా పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. పార్టీని గాడిలో పెట్టేందుకు…