రిషికపూర్ కు అస్వస్థత.. తీవ్ర ఆందోళనలో బాలీవుడ్!

శ్వాస సంబంధిత సమస్యతో బాధ పడుతున్న రిషి కపూర్ ముంబైలోని హెచ్ఎన్ రిలయన్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స గత సెప్టెంబర్ లో అమెరికాలో…