విశాఖలో ఆపరేషన్ మొదలుపెట్టిన జగన్ సర్కార్

విశాఖపట్నంపై జగన్ సర్కార్ నజర్ పెట్టింది. గత చంద్రబాబు ప్రభుత్వ హయాంలో ఇష్టానుసారంగా కొల్లగొట్టిన భూములను తిరిగి స్వాధీనం చేసుకునే పనిని…